W przygotowaniu

W przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

w przygotowaniu

Zakres robot: Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu, w tym elewacje w technologii lekkiej mokrej.
Kubatura: 14537m³
Pow. całkowita:  3765 m²
Termin realizacji: Rok 2009/ 2011.

Zakres robót: Wykonanie elewacji  w technologii lekkiej-mokrej ( ok.4000m² ) ocieplenie stropodachu ( ok. 1400m² ) wraz z robotami towarzyszącymi.
Termin realizacji: Rok 2008.

Zakres robót: Wykonanie elewacji w technologii lekkiej-mokrej.
Termin realizacji: rok 2006/2007

Zakres robót: Naprawa elewacji po degradacji mikrobiologicznej w systemie  Bolix- Antyglon.
Termin realizacji: Rok  2007

Zakres robót: Roboty tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej
Termin realizacji: Rok 2007.

Zakres robót: Roboty tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej.
Termin realizacji: Rok 2006.

Zakres robót: Roboty tynkarskie, posadzkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej.
Termin realizacji: Rok 2006.

Zakres robót: Roboty drogowe, asfaltowe oraz kostka brukowa.
Termin realizacji: Rok  2005

Zakres robót: Roboty tynkarskie, malarskie, wymiana stolarki okiennej
Termin realizacji: Rok 2005

Zakres robót: Roboty instalacyjne, roboty remontowo-budowlane oraz drogowe w tym roboty elewacyjne.
Termin realizacji:  Rok 2004/2005.

Zakres robót: Roboty drogowe, brukarskie ( połączenie ul. Sowińskiego z Ogrodową ).
Termin realizacji: Rok 2003.

Zakres robot: Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu , w tym elewacji w technologii lekkiej-mokrej.

Termin realizacji: rok 2000/ 2002.

Zakres robót: Budowa 82 boksów garażowych wraz z robotami drogowymi.
Termin realizacji: Rok 2000/2001

Zakres robót: Kompleksowe wykonawstwo robót budowlanych, instalacyjnych, zagospodarowanie terenu, w tym elewacje w technologii lekkiej-mokrej.
Termin realizacji: Rok 2000/2001

Zakres robót : Budowa hali magazynowej z częścią biurową, wartowni, roboty drogowe,
ogrodzenie terenu.
Termin realizacji: Rok 2000/2001